Içerik

Boşandıktan sonra evlenme süresi kadın


Boşandiktan sonra kadin: kadın boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. bu durum kadın eğer hamile ise ortaya çıkma durumundan dolayıdır. iddet müddeti hakkında sıkça sorulan sorular. puan durumu türkiye. kadın boşandıktan sonra dinen evlilik yine verilen 4 ay süre sonunda tekrarlanabilir. kademe ne demek. bu kadar beklemek istemiyorsa ve hamile değilse ya da son boşandığı kocası ile tekrar evlenmek istiyorsa aile mahkemesinden alacağı kararla bu süreyi beklemeden evlenebilir. hayatta olan bir kimsenin, karısını boşaması veya herhangi bir sebepten nikâhı feshetmesi nden ötürü, kadının beklemesi gereken zamandır.

kadının hamile olmaması veya son boşandığı kocası ile tekrar evlenecek olması. boşanan kadının aynı kocası ile evlenmeyecekse, boşanmanın kesinleşmesinden sonra 300 günlük bekleme – iddet süresi vardır. rahmi boş da olsa, yani gebe olmasa da bu müddeti beklemek mecburiyetindedir. evlenme süresi de denilmektedir. bu sürenin hâkim kararıyla kaldırılması iki halde mümkündür. eğer hamile değil ise 4 ay sonunda dinen evlenebilir.

resmiyette 300 gün yani 10 aya tabii tutulan evlenme süresi dinen değişiklik gösterir. iddet ( bekleme) müddeti / boşandiktan sonra yeniden evlenme süresi evlilik, boşanma, ölüm ya da evliliğin iptali gibi bir sebeple sona erdiğinde erkek istediği zaman evlenebilecekken kadın için 300 günlük zorunlu bekleme süresi vardır. boşanan veya nikâhı fesh edilen kadın hamile ise, doğum yapmakla iddeti biter. bekleme süresine iddet süresi de denir.

bekleme süresi ( iddet müddeti) nesep gibi önemli bir konuda karışıklıklar yaşanmasını önlemek için konulmuştur. bu müddet zarfında kadın evlenemez. iki hal için de hâkimin kararı gerekmektedir. 4721 sayılı türk medenî kanununda kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona boşandıktan sonra evlenme süresi kadın eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. bu süreçten önce yapılan evlilik geçerli sayılmamaktadır.


Contact: +73 (0)3669 562021 Email: [email protected]
Iki dirhem bir çekirdek